Utö: Kyrkan – Våtmarken – Kyrkan


Längd: 2,5 km

Tid utan paus: ca 30 minuter


Ungefär mitt på Utö, där ön är som som smalast, ligger “Skärgårdens katedral” som Utö kyrka kallades när den byggdes i mitten på 1800-talet. Det finns olika sätt att komma till utgångspunkten – Utö kyrka – för den här promenaden.

Om du är i Gruvbyn kan du hyra en cykel eller promenera de ca 3 kilometrarna till kyrkan. Då följer du helt enkelt vägen söderut från Gruvbyn. Om du kommer med Waxholmsbåten kan du stiga av på Spränga brygga längst in i Kyrkviken. Du ser kyrkan från båt och brygga och går dit på fem minuter. Här startar vi vår tur.

1.

 IMG_0656

Ungefär mitt på Utö, där ön är som som smalast, ligger “Skärgårdens katedral” som Utö kyrka kallades när den byggdes i mitten på 1800-talet. Det finns olika sätt att komma till utgångspunkten – Utö kyrka – för den här promenaden. Om du är i Gruvbyn kan du hyra en cykel eller promenera de ca 3 kilometrarna till kyrkan. Då följer du helt enkelt vägen söderut från Gruvbyn. Om du kommer med Waxholmsbåten kan du stiga av på Spränga brygga längst in i Kyrkviken. Du ser kyrkan från båt och brygga och går dit på fem minuter. Här startar vi vår tur.

Det är en vacker liten kyrkogård med minneslunden längst ut på udden, väl värd ett besök. Har du tur så är Monica, kyrkvaktmästaren, där så att du även kan komma in i kyrkan. Utö kyrka stod klar 1850, den är byggd av gruvsten och då det är skärgårdens största kyrka, kallas den “Skärgårdens katedral”. Kyrkan byggdes för den, på den tiden, betydligt större befolkningen, och 1946 byggdes kyrkorummet om för att bättre anpassas till en mindre folkmängd. Orgeln är från 1745 och kom ursprungligen från Holländska reformerta kyrkan i Stockholm.

2.

IMG_0657.jpg

När du känner dig beredd att börja vandringen, går du tillbaka ut till stora vägen.  Väl där kommer du att se skolan snett fram till vänster, på andra sidan landsvägen. Skolan rymmer idag både förskola, fritids och grundskola åk 1-9. Skolbyggnaderna är nybyggda efter en brand som totalförstörde den gamla skolan, delvis byggd av virke från den tidigare kyrkan. Det var efter många års planering och nästan avslutad ombyggnation av den gamla skolan, som en byggfläkt överhettades och fattade eld i januari 2003. Utö frivilliga brandkår var snabbt på plats och fick koncentrera släckningsarbetet på den nybyggda flygeln, innan man fick hjälp från fastlandet. Flygeln med bl.a. den nya gymnastiksalen räddades, men av den gamla skolbyggnaden återstod endast en hög med aska.

Våra tre barn gick alla på skolan då och det var en uppskakande händelse för alla Utös skolbarn. De fick kampera i tillfälliga lokaler ytterligare en tid, tills den nya byggnaden stod klar och kunde invigas i augusti 2004. Vilken lycka det var för skärgårdsungarna att få både slöjdsal, gymnastiksal och fina klassrum.

3.

Ta nu höger på stora vägen och du passerar snart Hembygdsgården på din vänstra sida. Byggnaden är ursprungligen ett torp vid namn Ramsvik som låg på det som nu är skjutfält.

IMG_0658.jpg

När skjutfältet skulle anläggas på 1940-talet, skänktes torpet av den siste arrendatorn till Hembygdsföreningen som på ideell bas byggde upp det på nuvarande plats, 1944-1947. Delvis behövdes en samlingslokal för dans och fest och när vi flyttade till Utö 1991, var det här vi lärde känna många Utöbor när det firades jämna och ojämna födelsedagar. Det hände att salut sköts med dynamit…  Numera går det inte lika vilt till, då hembygdsföreningen arrangerar diverse utställningar och förvarar ömtåliga föremål i loaklen. Titta gärna efter öppettiderna, sommarmånaderna brukar det vara öppet dagligen.

4.

IMG_0659.jpg

Du fortsätter vägen fram till nästa avtagsväg där du svänger vänster.

Se upp för Monicas höns! IMG_0660.jpg

 5.

Du ska nu leta efter en upptrampad stig i en skogsdunge på din högra sida, den ser du efter en liten stund på den här vägen som bär till Sjödalsholme, när du också ser vatten snett framför dig till höger.

IMG_0661.jpg

Gå denna stigen ner till det lilla röda huset som du passerar.

IMG_0663.jpg

6.

IMG_0665.jpg

Det du nu har framför dig är vallen mellan Fladen (Östersjön) och våtmarken. Vattnet i våtmarken har på sin väg från jordbruksmark, beteshagar, skog och diken renats i en s.k. fosforfälla. Den ser du också där du står, en egen damm med två öar längst in till höger. Vattnet cirkulerar här och släpper en del av det fosfor som det fört med sig. Härifrån fortsätter vattnet ut i själva våtmarken där reningen fortsätter för att ta bort så mycket fosfor och kväve som möjligt innan utrinningen i Fladen.

Våtmarken tjänar även som “barnkammare” för gäddor och aborrar som föds härinne. Man kan t.o.m. kalla den “Gäddfabrik”.

Du ska gå över vallen till bron på andra sidan.

IMG_0666.jpg

“Lekplatsen”

Stanna en stund på bron och titta på fisktrappan t.v. Första åren när våtmarken var nyanlagd, lyftes romstinna gäddor och abborrar in i våtmarken så att de kunde lägga sin rom här. Här fick ynglen en lugn och bra start och de gick så småningom ut genom fisktrappan. När de fiskar som fötts här blivit könsmogna, hittar de sedan själva tillbaka och vi ser nu gäddor och abborrar som letar sig upp för fisktrappan på våren för att lägga sin rom i våtmarken. Det är fantastiskt att se vad som händer när man hjälper naturen lite på traven och återskapar det som egentligen är naturligt från början. Till höger om bron finns kanske utrustning kvar för att räkna fisk. Detta görs under 4-5 månader (april-augusti) om året för att kontrollera att anläggningen har önskad effekt. Man tar också kontinuerligt vattenprover för att mäta kväve och fosfor i det vatten som rinner ut i Fladen, och har kunnat konstatera att avsevärda mängder stannar i våtmarken. Kväve och fosfor är de största bovarna avseende övergödning, som i sin tur orsakar algblomning och bottendöd.

7.

IMG_0667.jpg

Efter bron svänger du höger för att gå tillbaka till stora vägen. Du går snart över “krondiket”, det största inflödet till våtmarken som har med sig vatten från delar av södra Utö. För att syresätta vattnet som kommer in, är det byggt ett litet vattenfall. Det lilla extra syret gör att bottenvattnet i dammen utgör syrerik miljö som är bra för djurplankton, kräftdjur och vid nedbrytning av organiskt material.

IMG_0668.jpg

8.

Fortsätt fram till stora vägen, där du tar till höger. IMG_0672.jpg

9.

IMG_0673.jpg

Nästan direkt kan du nu välja att följa stora vägen för att passera hembygdsgården igen, eller ta en ny väg tillbaka till kyrkan. Tar du vänster där vägen delar sig så kommer du att gå Näsuddsvägen längs den vänstra kanten av Storängen tillbaka till kyrkan och utgångspunkten.

Categories Utö, Vandringar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close