Vårt arbete för miljön

Vi verkar lokalt och tänker globalt. Flera mindre insatser gör skillnad, och vårt miljöarbete syftar till att långsiktigt förhindra negativ miljöpåverkan, återställa miljöer samt förbättra förutsättningar för fisken i Östersjön.

Genom olika utsläpp har Östersjön fått ett överskott av näringsämnen såsom fosfor och kväve, ämnen som utgör föda för alger och växtplankton. Detta överskott främjar algblomning och ger syrefattiga bottnar. Därmed reduceras fiskens lek- och uppväxtområden.

Våtmarker

En våtmark bidrar positivt på flera sätt, genom att binda fosfor och kväve innan vattnet rinner ut i Östersjön, och som “gäddfabriker” genom att agera lekplats till gäddor och abborrar.

På Utö har vi projekterat och byggt en våtmark vid Edesnäs, mot Fladen (klar mars 2015) där 1000-tals gäddor och abborrar fått leka i lugn och ro. Mängder av yngel har vuxit upp i våtmarken och sedan simmat ut i Södra Fladen. Hur många det är vet vi inte ännu, men under 2021 kommer vi tillsammans med Länsstyrelsen att genomföra en yngelinventering under april och maj.

Under 2020 har vi påbörjat bygget av ytterligare en våtmark på Utö, närmare bestämt i Gruvbyns utkant, med utflöde i hamninloppet mot Mysingen.

Sediment

Sediment består av organiskt material som sjunkit till botten. Precis som i en kompost bryts det organiska material ned och då behövs syre. När syret är slut stannar nedbrytningsprocessen och ett syrefritt tillstånd inträder. Bedömningar visar att den döda bottenytan i Östersjön är större än Danmark. Vår ambition är att ta hand om sedimentet för att återanvända fosfor och återställa bottenmiljön så att växter och fisk återtar det marina landskapet.

Just nu letar vi efter lämpliga tekniska lösningar och söker även samarbetspartners som hanterar analysarbetet före, under och efter åtgärdsarbetet.

Odling

Vi vill visa hur man kan använda våtmarker i cirkulära system. Med en sedimentpump tar vi upp sediment från våtmarken. Detta, tillsammans med komposterad vass som röjs varje år, ger jord som lämpar sig utomordentligt väl för odling. Vatten tas från våtmarken och rinner så småningom tillbaka för rening innan det når Fladen.

Sommaren 2020 stod det första odlingsområdet färdigt med ekologiska, närodlade grönsaker till restauranger och privatpersoner på ön. På så sätt engagerade vi fler, i en omställning som är möjlig för en renare Östersjö i kombination med matproduktion.

Leader Stockholmsbygd, Haninge kommun, KTH och EUs fiskerifond bidrar med finansiellt och annat stöd, precis som Insamlingsstiftelsen “Initiativ Utö”.

Följ oss på Facebook där vi kontinuerligt uppdaterar och visar det spännande livet i och runt en våtmark. Se Våtmarker på Utö.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close