Destinationsutveckling

AB Utposten har under några decennier varit verksamt i många olika besöksnäringsprojekt, för att utveckla destinationer. Företrädesvis i projekt som syftat till att tillgänglig- och synliggöra vår fantastiska natur och alla de mindre företag som levandegör den svenska landsbygden. Som Näringsdepartementet skriver om Nationell strategi för hållbar turism och besöksnäring: “Med strategin vill regeringen skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar växande besöksnäring som har en självklar roll som export-, jobb- och integrationsmotor i vårt land. Besöksnäringen är en ny basnäring för Sverige”.

Pågående projekt

Vi var med och startade föreningen “Destination Utö” 2013, bl.a. för att stärka kategorierna kultur, miljö och motion. 35 km igenvuxna stigar över Utö och Ålö har röjts och markerats, för att ge besökare lättillgänglig vandring i sagolikt varierad natur. Nu också kombinerade med markering och skyltning för de partier som kan simmas. Bra träning för swimrunners som laddar för tävlingar, men också för rolig och varierad motion. Ladda ner karta:

Ett utegym har uppförts i Gruvbyn, värdefullt inte minst i Coronatider. Vi har byggt Sveriges största öppna wifinät, medverkat till kvällstrafik mellan Årsta havsbad och Utö, tagit fram förslag till omvandling av gruvområdet, för att göra detta historiskt viktiga område mer intressant för besökare. I samarbete med Insamlingsstiftelsen Initiativ Utö arbetar föreningen också med miljöinsatser, exempelvis våtmarker. Även dessa är intressanta utflyktsmål för besökare, med fågeltorn och fisktrappa.

Några tidigare projekt

Projektledning av utvecklingsprojektet Scandinavian Islands. Ett projekt som idag drivs vidare av Visit Stockholm under namnet Stockholm Archipelago.

Gröna Kusten .. ett marknadsföringssamarbete i Södermanland där ca 100 företag inom besöksnäringen utbildades och därefter startade föreningen Utflyktsvägen på Gröna Kusten

Vi genomförde ett marknadsföringssamarbete mellan 20 företag i Småland och Halland, “The great swedish nature”.

Hjortseryd, en konferensanläggning i Kronobergs djupa skogar. Byggde varumärke, produkter och marknadsföringsplattform.

Retrout” är ett omfattande havsöringsprojekt. Bäckar restaureras och ett samarbete inom fisketurism etableras mellan fiskeguider i Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Vi har arbetat med utvecklingen av en DMO (Destination Management Organisation).

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close