Eftersom vi befinner oss på Utö i Stockholms södra skärgård, påminns vi dagligen om miljön. Vi ser hur den påverkas av boende, turism, djurhållning och så vidare, och vi ser hur vi själva blir påverkade av naturen och miljön. Vår verksamhet är en naturlig följd av detta och AB Utposten verkar i olika projekt för en bättre havsmiljö och hållbar turism

AB Utposten, Alléviken 1, S-130 56 Utö, Sweden

+46 708-736 530

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close