Miljö och turism går hand i hand

Två intressanta och engagerande verksamheter som AB Utposten verkat inom under ca 30 år är miljö och turism.

Vi bor på en ö i Stockholms skärgård som ligger i Östersjön. Ett hav som behöver hjälp att återfå sin forna glans med friskt, inte övergött vatten och mycket fisk. Vi medverkar med det vi kan genom att arbeta med uppdrag som kan bidra. På hemmaplan har vi byggt en våtmark/gäddfabrik som sänker näringsöverskottet i vattnet, som är lekplats för gädda och abborre och som erbjuder fåglarna en viloplats. Till intressanta platser kommer intresserade besökare.

Våtmarken är en del av stignätet på Utö och Ålö.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close