Turism och miljö hänger samman

Vi arbetar med destinationsutveckling på Utö och på andra platser. Både strategiskt och ”hands-on”. Vi ser den starka kopplingen mellan turism och miljö och med den kunskapen kan vi på ett professionellt sätt hjälpa destinationer att nå dit man vill.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close